ยืนยันแก้ไขประกาศ : ตาข่ายไฟเบอร์ (FIBER GLASSMESH) ราคาถูก